Confin 24
brokerzy wrocław

Rośnie produkcja przemysłowa w UE

12-03-2010

Produkcja przemysłowa w UE wzrosła w styczniu przeciętnie o 1,5%, a w strefie Euro o 1,4% w porównaniu do stycznia 2009r. W 12 badanych krajach nastąpił wzrost, najwyższy na Malcie (14,3% r/r) i w Polsce (11% r/r), natomiast w siedmiu krajach odnotowano spadek - najwyższy w Danii (9,8% r/r) i na Litwie (5,5%). (za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png