Confin 24
brokerzy wrocław

Deficyt budżetowy - ok. 16,8 mld pln

12-03-2010

Według wstępnych szacunków deficyt budżetowy za pierwsze dwa miesiące 2010 roku wyniesie około 16,8 mld złotych, co stanowi 32,3% przewidzianego deficytu na rok bieżący. Prognoza okrywa się z planami budżetowymi. Faktyczna jego wysokość zostanie ogłoszona najprawdopodobniej w poniedziałek i nie powinna się różnić od wartości wstępnie oszacowanej o więcej niż 150 mln. (za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png