Confin 24
brokerzy wrocław

KORZYSTNE PROGNOZY BANKU ŚWIATOWEGO

06-04-2010

Według prognoz Banku Światowego państwa UE 10 (nowe w Unii, czyli Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry), w 2011 roku osiągną tempo wzrostu gospodarczego jak z przed kryzysu. Analitycy BŚ przewidują wzrost PKB strefy UE 10 na poziomie 1,6% w roku bieżącym i 3,6% w przyszłym. Istotny wpływ na dynamikę wzrostu będzie miała Polska.(za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png