Confin 24
brokerzy wrocław

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH 1.1.E RPO WD PRAWDOPODOBNIE 28 CZERWCA

06-04-2010

Jak CONFIN Group się dowiedziała, nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji wspierających rozwój dolnośląskich mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 1.1.E RPO WD zostanie prawdopodobnie ogłoszony 28 kwietnia, natomiast nabór wniosków rozpocznie się po 60 dniach od ogłoszenia konkursu, czyli około 28 czerwca 2010 roku.O dofinansowanie będąmogły się starać mikroprzedsiębiorstwa istniejące krócej niż dwa lata oraz prowadzące działalność na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie przeznaczone jest na pomoc firmom w początkowym etapie rozwoju. Dokładne zasady przeprowadzania konkursu będą znane po jego ogłoszeniu.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png