Confin 24
brokerzy wrocław

NABÓR DLA FIRM DO 2 LAT

29-04-2010

W dniu dzisiejszym Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór dla mikroprzedsiębiorców działających do 2 lat (program RPO 1.1.E). Maksymalna kwtoa dofinansowania to 60% a maksymalna wartość projektu 800.000 PLN.Więcej informacji <<<<TU>>>

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png