Confin 24
brokerzy wrocław

Dotacje dla firm - nabory na 8.1 i 8.2 POIG

12-05-2010

Znane są już terminy naborów wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć informatycznych. Jak podaje PARP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG, ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG.W ramach Działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. W ramach Działania 8.2 PO IG odbędzie się również tylko jeden nabór. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 września 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.Działanie 8.1 przeznaczone jest na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Aplikować mogą mikro i mali przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku nie dłużej niż rok.W ramach działania 8.2 dofinansować można przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Dokumentację konkursową składać mogą przedsiębiorstwa mające status mikro i małej firmy.(za parp.gov.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png