Confin 24
brokerzy wrocław

Wzrost PKB nawet 3,1 proc. w 2010

09-07-2010

Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa, że światowa gospodarka przeszła już najgorszą falę kryzysu ekonomicznego i powinna się rozwijać szybciej niż prognozowano. Zdaniem ekspertów kraje rozwinięte mogą liczyć na niewielki, jednak stały wzrost gospodarczy, natomiast gospodarki krajów rozwijających się będą rozwijać się w szybszym tempie. Według raportu: "Odbudowa zaufania bez osłabienia wzrostu" przygotowanego przez MFW Polska może liczyć na wzrost 3,1 proc. PKB w tym roku, a w 2011 na 3,5 proc. PKB. Fundusz szacuje, że w tym roku tempo wzrostu na świecie wyniesie 4,6 proc. PKB, a w 2011 4,3 proc. PKB. Wzrost na takim poziomie spowodowany będzie głównie przez dynamiczny rozwój krajów Ameryki Łacińskiej i Azji. Natomiast średni wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej szacowany jest na 1 proc. PKB.MFW zaleca krajom strefy euro podjęcie pewnych działań, stymulujących wzrost gospodarczy, takich jak: poprawa konkurencyjności na arenie międzynarodowej, odbudowa zaufania rynku oraz przygotowanie reform strukturalnych stymulujących wzrost. Natomiast gospodarki krajów rozwijających się powinny zmierzać do przemodelowania struktury popytu globalnego, a także zwiększyć elastyczność kursów walutowych, w niektórych przypadkach.Źródło: bankier.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png