Confin 24
brokerzy wrocław

Założenia do budżetu na rok 2011

16-07-2010

Centrum informacyjne Rządu informuje, że Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia do przyszłorocznego budżetu.Będzie on ostrożny i oszczędny, ze względu na ryzyko przekroczenia 55 procentowej relacji państwowego długu publicznego do PKB. Zamrożony zostanie wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.Budżet zostanie skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 3,5 proc. i inflacji średniorocznej wynoszącej 2,3 proc. Stopa bezrobocia w grudniu 2011 r. ma wynieść 9,9 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3359 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie równy 3,7 proc., a realny 1,4 proc.Ministerstwo Finansów podkreśla w założeniach do budżetu na rok 2011, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie popyt krajowy, który powinien wzrosnąć w przyszłym roku. Natomiast sektorem, który będzie generował wzrost inwestycji, będzie sektor publiczny. Wzrost gospodarczy i przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji pozytywnie wpłyną na tworzenie nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach.Rząd planuje skonstruować przyszłoroczny budżet w oparciu o regułę wydatkową, która ma ograniczyć wzrost wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych do inflacji powiększonej o 1 pkt. proc.Źródło: Forbes.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png