Confin 24
brokerzy wrocław

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – aktualności.

26-07-2010

Rekordowa liczba 10,5 tys. złożonych wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to prawie dwa razy więcej niż w pierwszym naborze przeprowadzonym w ubiegłym roku. Jak wynika z analizy złożonych wniosków, przedsiębiorcy zamierzają stworzyć ponad 20 tys. miejsc pracy.W tym roku obowiązywały korzystniejsze zasady przyznawania dotacji w ramach tego konkursu. Już utworzenie 3 nowych miejsc pracy wystarczało, aby starać się o dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł, w porównaniu do 5 w ubiegłym roku. Minister Rolnictwa zadowolony z przedsiębiorczości beneficjentów pragnie zwiększyć pulę unijnych pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie.Już w sierpniu ogłoszone zostaną konkursy w ramach kolejnych działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wnioski będą przyjmowane od 24 sierpnia. Program skierowany jest do rolników lub ich rodzin, którzy podejmą się lub rozwiną działalności nierolniczą lub związaną z rolnictwem wpływającą na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów i kreowaniem nowych miejsc pracy. W tegorocznym naborze przewidziano do rozdzielenia 338 mln zł.Gotowe są także znowelizowane rozporządzenia ułatwiające staranie się o wsparcie finansowe. Polegają one m.in. na wprowadzeniu w miejsce zaświadczeń wystawianych przez urzędy, oświadczeń składanych przez rolników. Trwają także negocjacje z Komisją Europejską w sprawie dotacji na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, które zostały zniszczone przez różnego rodzaju katastrofy. Chodzi o to, aby np. gospodarstwa, które w wyniku powodzi poniosły znaczne starty, mogły otrzymać pomoc do 300 tys. zł. na wznowienie produkcji. Zgodnie z założeniami resortu rolnictwa wkład własny rolnika wynosiłby jedynie 10%, pozostałe 90% pochodziłoby z funduszy unijnych.Źródło: bankier.pl i arimr.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png