Confin 24
brokerzy wrocław

Nabór wniosków PO IG 8.1 / 8.2 / 8.3

20-09-2010

Szanowni Państwo,chcielibyśmy zwrócić uwagę na aktualnie trwające nabory:8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (do 30.09.2010 r.)8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (nabór do 30.11.2010 r.)8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (nabór do 29.10.2010 r.)W razie pytań prosimy o kontakt.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png