Confin 24
brokerzy wrocław

Pieniądze do wzięcia na wsi.

10-01-2011

Na lokalne grupy działania czeka 1,5 mld zł. Resort rolnictwa ułatwi sięgnięcie po dotacje. Unijny program LEADER z budżetem opiewającym na 3,1 mld zł został do tej pory wykorzystany tylko w połowie. To najgorszy wynik w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), gdzie większość już się powoli kończy. – Problem tkwi w zrozumieniu idei LEADER. To program oddolnych inicjatyw: lokalne grupy dostają na kreowanie działań ważnych dla społeczności wiejskich. Wnioski o dotacje od lokalnych grup działania (stowarzyszeń) przyjmują samorządy województw, a fundusze wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacja wynosi maksymalnie 80 proc. kosztów projektu, nie więcej niż 100 tys. zł na beneficjanta. Wśród popularnych działań lokalnych grup znajduje się organizacja imprez kulturalnych, budowa ścieżek rowerowych czy organizacja szkoleń. Dotacje można zdobyć także na bardziej innowacyjne projekty, np. wdrażanie nowych technologii dla produkcji energii z odnawialnych źródeł.ARiMR przyznaje, że późna akredytacja spowodowała dalsze problemy: teraz samorządy nie mogą uporać się z wnioskami. Według stanu na połowę grudnia było ich ok. 13,5 tys., w tym ponad tysiąc wniosków złożonych w województwie mazowieckim.O ile wnioski o dotacje złożone przez lokalne grupy działania wyczerpują połowę budżetu, o tyle wypłaty stanowią już tylko 2 proc. całej dostępnej sumy. Resort rolnictwa zaczął więc upraszczać procedury, by przyspieszyć wypłaty i ułatwić obsługę wniosków. W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” nie trzeba będzie już co roku składać odrębnych formularzy o przyznanie pomocy. Zamiast tego wprowadzono jeden wniosek i jedną umowę dotyczącą okresu pięcioletniego. Agencja wypłaciła do tej pory ok. 30 proc. z 69 mld zł funduszy PROW na lata 2007 – 2013. To najlepszy wynik z państw UE. Większość funduszy została już zagospodarowana (przyjęto na nie wnioski). Do wydania zostało jeszcze ok. 14 mld zł. Oprócz programu LEADER są jeszcze fundusze m.in. na tworzenie mikroprzedsiębiorstw (ok. 1,2 mld zł) i modernizację gospodarstw rolnych (1,5 mld zł). – Przewiduję, że pieniądze z PROW skończą się w 2012 r., kiedy już wszystkie dotacje zostaną wyczerpane – ocenia Marek Sawicki.Fundusze unijne muszą być wykorzystane do końca 2015 r. Źródło: www.rp.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png