Confin 24
brokerzy wrocław

Nowe zachęty do oszczędzania energii

11-01-2011

Najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa mają szansę na preferencyjne pożyczki. Do wzięcia jest 820 mln zł. Niemal połowę energii w przemyśle zużywa grupa ok. 200 firm. Do nich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skieruje nowy program wsparcia efektywności energetycznej. Skorzystać z niego będą mogły tylko firmy, które rocznie zużywają ponad 50 GWh energii. NFOŚiGW w tym miesiącu zacznie przyjmowanie wniosków od firm, które chcą przeprowadzić audyt energetyczny. Do rozdysponowania ma dla nich 40 mln zł. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie w lipcu konkursu na sfinansowanie inwestycji przynoszących minimum 7 proc. spadku zużycia energii. Dofinansowanie od 3,5 mln zł do 42 mln zł będzie przyznawane w formie pożyczek na 70 proc. kosztów przedsięwzięcia. NFOŚiGW przeznaczy na ten cel 780 mln zł do końca 2016 r. Z pomocy mogą korzystać też elektrownie, ale nie firmy przesyłowe.Źródło: www.rp.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png