Confin 24
Pokaż na Google Maps Zoom

CONFIN GROUP Sp. z o.o.ul. Grota-Roweckiego 11252-232 WrocławTel. + 48 71 36 43 803 NIP: 894-296-73-73Fax. +48 71 723 75 37 REGON: 020909597 KRS NR 0000323907Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział GospodarczyALIOR BANK S.A. : 94 2490 0005 0000 4520 3231 5817KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 92.500 PLN (w całości opłacony)Zarząd spółki:Marcin Ogrodnik - Prezes ZarząduGrzegorz Pacyna - Wiceprezes Zarządu


/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png